Advocaat

Erik Groeneweg (1960). Advocaat met ruim 20 jaar (proces)ervaring.
Maatschappelijk betrokken, doelgericht,  open en direct naar de klant.
Kiest nadrukkelijk voor de algemene rechtspraktijk, als generalistisch specialist en adviseur.
Kennis van veel rechtsgebieden. Zie de pagina Wat.
Geaccrediteerd bij de Raad voor Rechtsbijstand voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  Zie link
Verwijsarrangement met het Juridisch Loket. Korting op de eigen bijdrage.  Zie link
Gratis kennismakingsgesprek, bellen mag altijd.

 

RECHTSGEBIEDEN

Personen en Familierecht

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Zorg- en contactregeling (omgang)
 • Ouderlijk gezag
 • Onderbewindstelling

Jeugdrecht

 • Jeugdstrafrecht
 • Raad voor de Kinderbescherming / Bureau Jeugdzorg
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)

Strafrecht

 • Aanhouding, verhoor, boete, verzet, dagvaarding, terechtzitting, hoger beroep

Letselschade

 • Fiets- of auto ongevallen
 • Medische fouten
 • Ongeval op de werkvloer
 • Slachtofferhulp

Werk en inkomen

 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziektewet, WIA
 • Wet Werk en Bijstand
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Consumentenrecht

Advocatenkantoor Groeneweg is een eenmanskantoor te Utrecht

Telefoon : 030  25 41 603

Fax : 030 25 41 606

Mailadres : secretariaat@advocaatgroeneweg.nl

Postadres : Postbus 14082, 3508 SC Utrecht

Bezoekadres : Stadhouderslaan 45 in Utrecht, 3583 JC

Uurtarief in overleg. Dit varieert van € 100,– tot € 240,– ex BTW

Betalingen op rekening NL19 INGB 0008 0735 70 ten name van E D B Groeneweg te Utrecht.

Betalingen ten behoeve van derden dient te geschieden op rekening van die derde.

BTW nummer : 0851 48 994

KvK nummer : 302 853 61

Mr E.D.B. Groeneweg is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur

Informatie is beschikbaar op aanvraag.