Contact

Advocatenkantoor Groeneweg is een eenmanskantoor te Utrecht

Telefoon : 030  25 41 603
Mailadres : secretariaat@advocaatgroeneweg.nl

Bezoekadres : Stadhouderslaan 45 in Utrecht, 3583 JC

Uurtarief in overleg. Dit varieert van € 120,– tot € 360,– ex BTW

Betalingen op rekening NL19 INGB 0008 0735 70 ten name van
E D B Groeneweg te Utrecht.

BTW nummer : NL001307121B47

KvK nummer : 302 853 61

Mr. E.D.B. Groeneweg is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd.

Informatie is beschikbaar op aanvraag.