Contact

Advocatenkantoor Groeneweg is een eenmanskantoor te Utrecht

Telefoon : 030  25 41 603

Fax : 030 25 41 606

Mailadres : secretariaat@advocaatgroeneweg.nl

Postadres : Postbus 14082, 3508 SC Utrecht

Bezoekadres : Stadhouderslaan 45 in Utrecht, 3583 JC

Uurtarief in overleg. Dit varieert van € 120,– tot € 260,– ex BTW

Betalingen op rekening NL19 INGB 0008 0735 70 ten name van E D B Groeneweg te Utrecht.

Betalingen ten behoeve van derden dient te geschieden op rekening van die derde.

BTW nummer : NL085148994 B01

KvK nummer : 302 853 61

Mr E.D.B. Groeneweg is tegen beroepsaansprakelijkheid verzekerd en is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur

Informatie is beschikbaar op aanvraag.