Wat

 

RECHTSGEBIEDEN

 

Personen en Familierecht

 • Echtscheiding
 • Alimentatie
 • Zorg- en contactregeling (omgang)
 • Ouderlijk gezag

 

Jeugdrecht

 • Jeugdstrafrecht
 • Raad voor de Kinderbescherming
 • KOOS / Spoor 030 (Bureau Jeugdzorg / SAVE)
 • Ondertoezichtstelling (OTS)
 • Uithuisplaatsing (UHP)

 

Strafrecht

 

Letselschade

 • Fiets- of auto ongevallen
 • Medische fouten
 • Ongeval op de werkvloer
 • Slachtofferhulp

 

Werk en inkomen

 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Ziektewet, WIA
 • Participatiewet  (Wet Werk en Bijstand)
 • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)
 • Consumentenrecht